top of page

GDPR

Vi vill meddela att vi har granskat vår integritetspolicy i enlighet med nya dataskyddslagar. Därför vill vi vara transparenta med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data. 

 
Så här behandlar vi personuppgifter
Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, träder i kraft inom EES den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.   
Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig och Headbanger Tattoo i samband med tidsbokning. Vanligtvis gäller det namn och dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer etc. Några känsliga personuppgifter lagrar vi aldrig men i enstaka fall kan det finnas lagrat information om det skulle finnas allergi mot något visst ämne vi har i någon färg.  Informationen används för att kunna kontakta dig vid frågor om bokningen eller vid eventuella ombokning pga exempelvis sjukdom. 
Vi är skyldiga att på begäran ge dig ytterligare information om vilken information vi har om dig och hur vi använder den. Under alla omständigheter har du rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar data som inte behövs. 

bottom of page